Over mij

Sinds mijn leven enkele jaren geleden zo ingrijpend veranderde, maak ik mij druk om datgene waar het volgens mij écht om gaat in het leven: vrede, mensenrechten, diversiteit, inclusie, eerlijker verdelen van welvaart, recht op (vrijwilligers)-werk, en een goede gezondheidszorg voor iedereen.

Hierin beperk ik mij niet meer tot Nederland, maar kijk ik ook over de grenzen van ons welvarende landje. Ik ben persoonlijk betrokken geraakt bij Turkije en Colombia. Twee heel verschillende landen zo lijkt het, maar kijkend naar  de slechte mensenrechtensituatie voor transpersonen hebben ze veel overeenkomsten.